travel news

การฟื้นฟูธรรมชาติเป็นกุญแจสำคัญ

ปัจจุบันประเทศไทยมีอุทยานแห่งชาติทั้งหมด 147 แห่งครอบคลุมพื้นที่ 70,038.65 ตารางกิโลเมตรคิดเป็นร้อยละ 13.64 ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ จากทั้งหมด 59 อุทยานแห่งชาติในภาคเหนือ 43 แห่งในภาคใต้ 25 แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ 20 แห่งในภาคกลางภาคตะวันตกและภาคตะวันออก ปีนี้ DNP ปิดสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งในอุทยานแห่งชาติ 66 แห่งทั่วประเทศ Continue reading “การฟื้นฟูธรรมชาติเป็นกุญแจสำคัญ”

travel news

ผู้หญิงที่ยังเป็นอิสระจากโรค metabolic

การศึกษาครั้งใหม่พบว่าผู้หญิงที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน (BMI มากกว่า 25 และ 30 ตามลำดับ) แต่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงใด ๆ เหล่านี้มีความเสี่ยง 20% และ 39% มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดมากกว่าผู้หญิงที่มีน้ำหนักปกติ (BMI 18.5-24.9 ) ที่มีสุขภาพแข็งแรง อย่างไรก็ตามผู้เขียนกล่าวว่ามันแสดงให้เห็นถึงสมาคมมากกว่าสาเหตุและผลกระทบ Continue reading “ผู้หญิงที่ยังเป็นอิสระจากโรค metabolic”

travel news

สวนหลวง ร.9 จังหวัดนครพนม

สวนหลวง ร.9 จังหวัดนครพนม ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งถนนนครพนม-ท่าอุเทน บริเวณหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ถึงหลักกิโลเมตรที่ 1ตรงข้ามกับวัดสว่างสุวรรณาราม จังหวัดนครพนมเดิมชื่อ “สวนหนองแสง” เป็นที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติตรงกลางมีเกาะเล็กๆ มากมาย ล้อมรอบด้วยต้นแสง มีเนื้อที่ 84 ไร่ 59 ตารางวา ปี พ.ศ.2530 นายอุทัย นาคปรีชา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และนายองอาจ ทิพย์โฆษิตคุณ นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ได้เชิญส่วนราชการ พ่อค้า Continue reading “สวนหลวง ร.9 จังหวัดนครพนม”

travel news

สะพานมิตรภาพไทย-พม่า

สะพานที่เป็นดั่งประตูเชื่อมอันดามันสู่อินโดจีนแห่งนี้ เป็นสะพานซึ่งมีความยาว 420 เมตร กว้าง 13 เมตร สร้างขึ้นเพื่อข้ามแม่น้ำเมย ระหว่างอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กับเมืองเมียวดี สหภาพพม่า และเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางถนนสายเอเชียจากประเทศไทยสู่สหภาพเมียนมาร์ ตลอดจนภูมิภาคเอเชียใต้ ถึงตะวันออกกลางและยุโรป สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย และผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอแม่สอด สามารถเดินทางหรือนำรถยนต์ข้ามไปได้ Continue reading “สะพานมิตรภาพไทย-พม่า”