health news

ความคล้ายคลึงกับเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์มากกว่า

ผลการศึกษาพบสุนัขและมนุษย์มียีนและการตอบสนองต่ออาหารที่คล้ายกันมากขึ้นกว่าที่เราคิดไว้ก่อนหน้านี้ตามการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารการเข้าถึงแบบเปิด เพื่อนร่วมงานจากห้องปฏิบัติการชีววิทยาโมเลกุลยุโรปร่วมกับเนสท์เล่รีเสิร์ชได้ทำการประเมินไส้เดือนฝอยของสุนัขสองสายพันธุ์และพบว่าเนื้อหายีนของสุนัขมีความคล้ายคลึงกันมากกับ microbiome ในกระเพาะอาหารของมนุษย์และมีลักษณะคล้ายกันมากขึ้น Continue reading “ความคล้ายคลึงกับเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์มากกว่า”

health news

“ความอ้วนต่อสุขภาพไม่ได้เป็นอันตราย”

ผู้หญิงที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน แต่สุขภาพดีอื่น ๆ ยังคงมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นของโรคหัวใจและหลอดเลือด, การศึกษาใหญ่แสดงให้เห็น การวิเคราะห์นี้ติดตามสุขภาพของสตรีจำนวน 90,257 รายในสหรัฐฯเป็นเวลาไม่เกิน 30 ปี ผู้ที่มีน้ำหนักเกินมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือหัวใจวายแม้ว่าจะมีความดันโลหิตปกติและคอเลสเตอรอลและไม่มีโรคเบาหวานก็ตาม Continue reading ““ความอ้วนต่อสุขภาพไม่ได้เป็นอันตราย””

health news

กรมอนามัย ห่วงวัยทำงาน พบอ้วนกว่าร้อยละ 30

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยกลุ่มวัยทำงานมีภาวะอ้วน กินผักและผลไม้ไม่เพียงพอ สูบบุหรี่และ ดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ มีปัญหาด้านทันตสุขภาพเหงือกอักเสบ และโรคปริทันต์ พร้อมแนะวิธีดูแลสุขภาพของตนเอง ช่วยลดโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ประชากรวัยทำงานที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศ การพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านการศึกษาและสุขภาพ Continue reading “กรมอนามัย ห่วงวัยทำงาน พบอ้วนกว่าร้อยละ 30”

health news

การ ‘อ่าน’ ดีกับลูกอย่างไร?

การอ่านเป็นประตูสู่โลกจินตนาการของคนได้ทุกวัย นับได้ตั้งแต่ก่อน 1 ขวบ จนกระทั่งวัยหลังเกษียณ และการปลูกฝังนิสัยรักการตั้งแต่วัยเด็กอย่างสม่ำเสมอ ยังแฝงประตูความรอบรู้เอาไว้ด้วย เพราะทักษะการอ่านออกเชื่อมโยงกับการเขียนได้ และการอ่านออกเขียนได้ก็เป็นสิ่งสำคัญในการเอาตัวรอดในการใช้ชีวิตประจำวัน สำหรับการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านตั้งแต่วัยเด็กนั้นคุณพ่อคุณแม่สามารถส่งเสริมได้ด้วยการเลือกหาหนังสือให้เหมาะกับช่วงวัยของลูก Continue reading “การ ‘อ่าน’ ดีกับลูกอย่างไร?”