health news

เสี่ยงต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับยาและยาที่เป็นอันตราย

จากผลการวิจัยใหม่ของมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ที่ชิคาโกประมาณหนึ่งในห้าของเด็ก ๆ ใช้ยาตามใบสั่งแพทย์เป็นประจำและเกือบหนึ่งใน 12 ของเด็กที่มีความเสี่ยงต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับยาและยาที่เป็นอันตราย ผลการศึกษาจากการศึกษาซึ่งตีพิมพ์ในวารสารกุมารเวชศาสตร์ระบุว่าเด็กวัยรุ่นที่เป็นวัยรุ่นมีความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์มากที่สุดอันเนื่องมาจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างยาเสพติดหรือ DDIs

แม้ว่าเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยาเสพติดเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งในเด็กและวัยรุ่นในสหรัฐฯข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ประชากรที่อายุน้อยกว่าใช้ยาตามใบสั่งแพทย์ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์เหล่านี้ได้ เพื่อเติมช่องว่างนี้นักวิจัยได้วิเคราะห์รูปแบบการใช้ยาของเด็กและเยาวชนที่มีอายุมากกว่า 23,000 คนที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาโดยอิงตามข้อมูลที่เก็บรวบรวมเป็นส่วนหนึ่งของการสำรวจความคิดเห็นด้านสุขภาพและโภชนาการแห่งชาติระหว่างปี 2546 ถึงปี พ.ศ. 2557 รวมอยู่ในการศึกษานี้ ตัวอย่างเด็กและวัยรุ่นที่มีอายุ 0 ถึง 19 ปีที่ตอบสนองหรือผู้ปกครองตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์