travel news

สวนหลวง ร.9 จังหวัดนครพนม

สวนหลวง ร.9 จังหวัดนครพนม ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งถนนนครพนม-ท่าอุเทน บริเวณหลักกิโลเมตรที่ศูนย์ถึงหลักกิโลเมตรที่ 1ตรงข้ามกับวัดสว่างสุวรรณาราม จังหวัดนครพนมเดิมชื่อ “สวนหนองแสง” เป็นที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติตรงกลางมีเกาะเล็กๆ มากมาย ล้อมรอบด้วยต้นแสง มีเนื้อที่ 84 ไร่ 59 ตารางวา ปี พ.ศ.2530 นายอุทัย นาคปรีชา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และนายองอาจ ทิพย์โฆษิตคุณ นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม ได้เชิญส่วนราชการ พ่อค้า

ประชาชน ชาวนครพนม ร่วมกันบริจาคเงินจำนวนสี่แสนบาท และเทศบาลเมืองจ่ายสมบทอีกหนึ่งแสนบาทเพื่อพัฒนาขุดลอกและตกแต่งตามแบบแปลน เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระชนมายุ 5 รอบ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชาวนครพนม และเป็นการเฉลิมพระเกียรติแก่พระองค์ท่าน จึงได้ขอพระนามใหม่ว่า “สวนหลวง ร.9” ได้ประกอบพิธีเปิด เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2530 เวลา 09.30 น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand