news

ผู้นำอินโดนีเซียสั่งให้หาทางแก้ปัญหาไฟป่าอย่างถาวร

ประธานาธิบดีโจโก วิโดโด ของอินโดนีเซีย ซึ่งได้เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีและหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการดับไฟป่าสั่งการให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหาทางป้องกันไฟป่าอย่างถาวร พร้อมระบุว่า ไฟป่าที่มีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจ เพื่อนำพื้นที่ป่ามาใช้ประโยชน์ ล้วนเกิดจากฝีมือมนุษย์แทบทั้งสิ้น

ปีที่แล้วอินโดนีเซียประสบปัญหาไฟป่าครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ 4 ปี โดยมีพื้นที่ป่า และพื้นที่ป่าพรุถูกเผาไปถึง 10 ล้าน ไร่ ซึ่งธนาคารโลกได้ประเมินว่าสร้างความเสียหายถึง 5,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 161,714 ล้าน บาท และควันจากไฟปัญหายังก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างความตึงเครียดในหมู่เพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ชาวอินโดนีเซียมักเผาเตรียมพื้นที่เกษตรในช่วงฤดูแล้งและไฟมักจะลุกลามจนควบคุมไม่ได้ ขณะเดียวกันการเผาป่าเพื่อนำพื้นที่มาปลูกปาล์มน้ำมัน บนเกาะสุมาตรา และเกาะบอร์เนียว ก็มักถูกระบุว่าเป็นต้นเหตุของไฟป่าด้วยเช่นกัน และแม้อินโดนีเซียจะมีกฎหมายห้ามเผาเพื่อเตรียมพื้นที่เกษตร โดยมีโทษจำคุก 15 ปี และปรับ แต่มักไม่ค่อยมีการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว