news

การกำหนดราคาคลื่นความถี่สูง

การกำหนดราคาคลื่นความถี่สูงนี้เป็นอุปสรรคสำคัญในการเพิ่มการเจาะผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ จากข้อมูลของ GSMA Intelligence การศึกษายังพบว่ารัฐบาลมีบทบาทอย่างแข็งขันในการเพิ่มราคาสเปกตรัมเพื่อเพิ่มรายได้ของรัฐจากการออกใบอนุญาตคลื่นความถี่ การศึกษาของ GSMA ได้รับการประเมินมากกว่า 1,000 การกำหนดคลื่นความถี่ใน 102 ประเทศ

(รวม 60 ประเทศกำลังพัฒนาและ 42 ประเทศที่พัฒนาแล้ว) ตั้งแต่ปี 2010 จนถึงปีพ. ศ. 2560 ทำให้เป็นข้อวิเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในการกำหนดราคาคลื่นความถี่ในประเทศกำลังพัฒนา การกำหนดราคาสเปกตรัมต่อผู้บริโภค ในบรรดาประเทศที่รวมอยู่ในการวิเคราะห์ ได้แก่ แอลจีเรียบังคลาเทศบราซิลโคลอมเบียอียิปต์กานาอินเดียจอร์แดนเม็กซิโกพม่าและไทยซึ่งเป็นตลาดที่มีการออกใบอนุญาตคลื่นความถี่เป็นอันดับแรก